CV-Norsk

CURRICULUM VITAE

MIMI K. BERDAL

Født 15.06.1959

Utdannelse

1990Advokatbevilling (avviklet 2018)
1987Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1979Fransk språkeksamen ved Université Catholique d’Angers, Frankrike
Engelsk språkeksamen ved Davis’ School of English, Cambridge, England
1978Eksamen artium, Reallinjen Naddderud gymnas

Yrkeserfaring

2005 – d.d.
Selvstendig næringsdrivende
2001 – 2005Partner, Arntzen de Besche advokatfirma AS, Oslo
1996 – 2000Partner, advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co, Oslo
1991 – 1996Advokatfullmektig/advokat, Arntzen, Underland & Co
1988 – 1990Juridisk rådgiver, Total Norge AS
1985 – 1986Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, UiO

Primære arbeidsområder

Rådgivning innen strategi, transaksjoner og styringsmodeller. Styrearbeid og investeringer. Bred erfaring fra industri, energi og teknologi sektorer.

Faglige verv

1997 – 2001Styremedlem Oslo krets av Den Norske Advokatforening
1997 – 2005Medlem av Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
1999 – 2002Medlem av fagutvalget for IT og telekommunikasjon, Juristenes Utdanningssenter
1999 – 2004Medlem av Den Norske Advokatforenings Representantskap
2000 – 2004Medlem av Den Norske Advokatforenings Støtteforening
2004 – 2008Varamedlem Advokatbevillingsnemden
2010 – 2015Medlem av fagutvalget for god virksomhetsstyring, Juristenes Utdanningssenter

Forfatterskap

1987«Funksjonsfordeling og rederidrift», Sjørettsfondet
1998Medforfatter til «Baker & McKenzie’s Telecommunication laws in Europe», Butterworths
1998Medforfatter til «Doing Business in the Nordic countries», Kluwer

Aktuelle styreverv

 • Goodtech ASA – styreleder (børsnotert, industri og teknologi)
 • Freyr Battery S.A (Luxembourg, notert på NYSE:FREY)
 • Norsk Titanium AS (børsnotert, industri)
 • EMG ASA (børsnotert, oljeservice/seismikk)
 • Kongsberg Digital Holding ASA
 • KLP Eiendom AS (heleid datterselskap i KLP konsern)
 • Energima AS (privateid entreprenørkonsern)
 • Connect Bus AS (Nordisk bussoperatør)
 • Transparency International Norge

Andre aktuelle verv

 • Borregaard ASA – leder av valgkomiteen

 En rekke tidligere profesjonelle styreverv m.m. i norske og utenlandske selskaper, herunder:

 • Styreleder i Gassco AS 2016 – 2019, statseid aksjeselskap med operatøransvar og ansvar for strategisk utvikling av for den norske gassinfrastrukturen (rørledninger og anlegg), brutto omsetning 9’ MNOK (2018)
 • Styreleder i REC (Renewable Energy Corporation) gjennom transformasjonsfasen i 2013 hvor markedsverdien økte fra 2’ til 10’ MNOK
 • Styreleder i Infratek ASA 2011 – 2014, solgt fra børs til Triton i 2013/2014
 • Styreleder i Rocksource ASA 2009 – 2012 (børsnotert oljeselskap)
 • Leder av revisjonsutvalget i Itera ASA frem til 2020
 • Leder av revisjonsutvalget i Q-Free ASA til 2013
 • Leder av valgkomiteen i BWG Homes ASA til 2014
 • Leder av valgkomiteen i Sevan Marine (senere Magnora) ASA til 2018

I tillegg styreleder i Stabæk Fotball 2006 – 2009, som den første kvinnelige styreleder i en norsk elitefotballklubb for herrer. Fikk i perioden etablert elitefotball for kvinner i samme klubb, som den første klubben i Norge, og vant seriegull med herrelaget i 2008.

Annen generell informasjon

Med-gründer og styreleder i Helsetelefonen AS (www.helsetelefonen.no), private helsetjenester.

Sensor til juridisk embets- og spesialfagseksamen (petroleumsrett), underviser og foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter (selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett) samt private oppdragsgivere innen selskapsrett og styrearbeid.

En rekke tillits- og lederverv fra utdannelses- og studentperioden.

Betydelig erfaring med advokatoppdrag, rådgivning og styrearbeid for utenlandske oppdragsgivere, med tilhørende kompetanse i å arbeide på engelsk, skriftlig og muntlig, og på tvers av nasjonale kulturer. Ansvarlig partner for en rekke større prosjekter, transaksjoner og tvistemål (privat voldgift og sivile domstoler).