CV-Norsk

CURRICULUM VITAE

MIMI K. BERDAL (1959-06-15)

Utdannelse

1990Advokatbevilling
1987Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1979Fransk språkeksamen ved Université Catholique Angers, Frankrike
Engelsk språkeksamen ved Davis School of English, Cambridge, England
1978Eksamen artium, Reallinjen Naddderud vgs

Yrkeserfaring

2005 –
Egen konsulentvirksomhet
2001 – 2005Partner, Arntzen de Besche advokatfirma AS, Oslo
1996 – 2000Partner, advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co, Oslo
1991 – 1995Advokatfullmektig/advokat, Arntzen, Underland & Co
1988 – 1990Juridisk rådgiver, Total Norge AS
1985 – 1986Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, UiO

Arbeidsområder

Virksomhets- og eierstyring, verdipapirer og transaksjoner, energi.

Faglige verv

2009 – 2015Medlem av fagutvalget for Corporate Governance, Juristenes Utdanningssenter
2004 – 2009Varamedlem Advokatbevillingsnemden
1997 – 2005Medlem av Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2000 – 2004Medlem av Den Norske Advokatforenings Støtteforening
1999 – 2004Medlem av Den Norske Advokatforenings Representantskap
1997 – 2001Styremedlem Oslo krets av Den Norske Advokatforening
1999 – 2002Medlem av fagutvalget for IT og telekommunikasjon, Juristenes Utdanningssenter

Forfatterskap

1998Medforfatter til Baker & McKenzie Telecommunication laws in Europe, Butterworths
1998Medforfatter til Doing Business in the Nordic countries, Kluwer
1987Funksjonsfordeling og rederidrift, Sjørettsfondet

Aktuelle styreverv

 • Interoil E&P ASA
  (børsnotert oljeselskap med lisenser i Sør Amerika)
 • EMGS – Electromagnetic Geoservices ASA – styreleder
  (børsnotert oljeservice selskap)
 • Goodtech ASA 
  (børsnotert, industri)
 • Helsetelefonen AS – styreleder 
  (private helsetjenester)
 • Energima AS

Andre aktuelle verv

Siden 2005Magnora ASA (tidl. Sevan Marine) – leder av valgkomiteen
Siden 2010Norges Fotballforbund – leder (siden 2016) av Klagenemnda for klubblisens
Siden 2013Borregaard ASA – leder (siden 2017) av nominasjonskomiteen

 Tidligere styreverv

 1995 – 1999Oslo Byhall AS (Oslo kommunes eierselskap for Oslo Spektrum, før privatisering)
 1996 – 2005Øvrevoll Galopp AS
 2004 – 2009Stabæk Fotball (styreleder 2006 – 2009)
 2004 – 2012Rocksource ASA (styreleder 2009 – 2012)
 2005 – 2007Stiftelsen Norsk Rikstoto
 2006 – 2008Synnøve Finden ASA
 2006 – 2013Copeinca ASA (peruansk fiskerikonsern, notert på Oslo børs)
 2006 – 2017Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS
 2007 – 2008Hansa Property Group ASA
 2007 – 200924SevenOffice ASA
 2007 – 2013Q-Free ASA (nesteleder og leder av Revisjonsutvalget)
 2007 – 2014Infratek ASA (styreleder 2011 – 2014)
 2008 – 2009STX Europe ASA (tidligere Aker Yards ASA, delistet feb 09)
 2008 – 2010DNB Eiendomsfond AS (Fortin AS)
 2009 – 2009Wavefield Inseis ASA
 2009 – 2014Camposol Holding PLC (peruansk fruktprodusent)
 2010 – 2015Intex Resources ASA
 2011 – 2013REC – Renewable Energy Corporation ASA (styreleder 2013)
 2013 – 2015REC Solar ASA
 2016 – 2017Norske Skogindustrier ASA
2007 – 2019Gassco AS (styreleder 2016 – 2019)
2003 – 2020Itera ASA (leder revisjonsutvalget)
2017 – 2020Vistin Pharma ASA

Annen generell informasjon

Sensor til juridisk embets- og spesialfagseksamen (petroleumsrett), underviser og foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter (selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett) samt private undervisningsoppdrag, særlig innen selskapsrett og styrearbeid/corporate governance. Betydelig erfaring med oppdrag for utenlandske virksomheter, herunder i multinasjonale transaksjoner og prosjekter.