Tjenester

PERSONLIG OG MÅLRETTET FORRETNINGSBISTAND

Forretningsutvikling – Eierstrategi – Transaksjoner

Etter mange år som advokat og partner i et større forretningsjuridisk firma, har jeg siden 2005 drevet egen virksomhet med fokus på tjenesteyting og bistand innen områdene forretningsutvikling, styrearbeid og transaksjoner. For mindre bedrifter eller virksomheter uten egne ressurser på området, er jeg en strategisk partner som kan bistå i planleggingsarbeidet ved forestående selskaps-, virksomhets- og kapitalendringer, og medvirke til kostnadseffektiv ressursbruk i gjennomføringen, herunder rådgi om behov for og eventuelt lede et engasjement av større juridiske og finansielle team.

Gjennom mange års praksis med hovedansvar for internasjonale forbindelser og oppdragsgivere har jeg særlig kompetanse i multinasjonale relasjoner og forhandlinger.

Vennligst se mitt Curriculum Vitae (CV – Norsk) for mer informasjon.