CURRICULUM VITAE

MIMI K. BERDAL
Født 1959-06-15

 
 
Utdannelse  
1990 Advokatbevilling
1987 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1979 Fransk språkeksamen ved Université Catholique Angers, Frankrike
  Engelsk språkeksamen ved Davis School of English, Cambridge, England
1978 Eksamen artium, Reallinjen Naddderud vgs
   
Yrkeserfaring  
2005 -
Egen advokat- og konsulentvirksomhet
2001 - 2005 Partner, Arntzen de Besche advokatfirma AS, Oslo
1996 - 2000 Partner, advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co, Oslo
1991 - 1995 Advokatfullmektig/advokat, Arntzen, Underland & Co
1988 - 1990 Juridisk rådgiver, Total Norge AS
1985 - 1986 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, UiO
   
Arbeidsområder
 
Selskapsrett, verdipapirhandel, transaksjoner og kontraktsrett samt petrolumsrett (olje og gass).
   
Faglige verv
 
2009 - 2015 Medlem av fagutvalget for Corporate Governance, Juristenes Utdanningssenter
2004 - 2009 Varamedlem Advokatbevillingsnemden
1997 - 2005 Medlem av Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass
2000 - 2004 Medlem av Den Norske Advokatforenings Støtteforening
1999 - 2004 Medlem av Den Norske Advokatforenings Representantskap
1997 - 2001 Styremedlem Oslo krets av Den Norske Advokatforening
1999 - 2002 Medlem av fagutvalget for IT og telekommunikasjon, Juristenes Utdanningssenter
   
Forfatterskap
 
1998 Medforfatter til Baker & McKenzie Telecommunication laws in Europe, Butterworths
1998 Medforfatter til Doing Business in the Nordic countries, Kluwer
1987 Funksjonsfordeling og rederidrift, Sjørettsfondet
   
Aktuelle styreverv  
  • Gassco AS - styreleder (operatør av gassinfrastrukturen på norsk sokkel)
  • Itera ASA - leder revisjonsutvalget (børsnotert IT konsulentselskap)
  • Interoil E&P ASA (børsnotert oljeselskap med lisenser i Sør Amerika)
  • EMGS - Electromagnetic Geoservices ASA (børsnotert oljeservice selskap)
  • Vistin Pharma ASA (børsnotert, farmasi)
  • Helsetelefonen AS (private helsetjenester)
Andre aktuelle verv  
Siden 2005 Sevan Marine ASA - leder av valgkomiteen
Siden 2010 Norges Fotballforbund - leder (siden 2016) av Klagenemnda for klubblisens
Siden 2013 Borregaard ASA - medlem av valgkomiteen
   
 Tidligere styreverv  
 1995 - 1999 Oslo Byhall AS (Oslo kommunes eierselskap for Oslo Spektrum, før privatisering)
 1996 - 2005 Øvrevoll Galopp AS
 2004 - 2009 Stabæk Fotball (styreleder 2006 - 2009)
 2004 - 2012 Rocksource ASA (styreleder 2009 - 2012)
 2005 - 2007 Stiftelsen Norsk Rikstoto
 2006 - 2008 Synnøve Finden ASA
 2006 - 2013 Copeinca ASA (peruansk fiskerikonsern, notert på Oslo børs)
 2006 - 2017 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS
 2007 - 2008 Hansa Property Group ASA
 2007 - 2009 24SevenOffice ASA
 2007 - 2013 Q-Free ASA (nesteleder og leder av Revisjonsutvalget)
 2007 - 2014 Infratek ASA (styreleder 2011 - 2014)
 2008 - 2009 STX Europe ASA (tidligere Aker Yards ASA, delistet feb 09)
 2008 - 2010 DNB Eiendomsfond AS (Fortin AS)
 2009 - 2009 Wavefield Inseis ASA
 2009 - 2014 Camposol Holding PLC (peruansk fruktprodusent)
 2010 - 2015 Intex Resources ASA
 2011 - 2013 REC - Renewable Energy Corporation ASA (styreleder 2013)
 2013 - 2015 REC Solar ASA
 2016 - 2017 Norske Skogindustrier ASA
   
Annen generell informasjon
Sensor til juridisk embets- og spesialfagseksamen (petroleumsrett), underviser og foredragsholder for Juristenes Utdanningssenter (selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett) samt private undervisningsoppdrag, særlig innen selskapsrett og styrearbeid/corporate governance.

Betydelig erfaring med oppdrag for utenlandske virksomheter, herunder i multinasjonale transaksjoner og prosjekter.